איזו נחת, לשלוח הודעה למבוטח שמחכים לו 14,000 שקלים בחשבון על שבר מפוליסת תאונות אישיות.