ביטוח דירה

 

ביטוח דירה

​ביטוח דירה מגן על מבנה ותכולת הדירה מפני סיכונים שונים, העלולים לגרום לנזקים משמעותיים.
פריצה, שריפה, רעידת אדמה. אנו רוצים להאמין שזה לעולם לא יקרה לנו אך לצערנו אנו ניצבים מולם יום יום.
הסיכונים הניצבים בפני הדירה שלכם, הנכס החשוב והיקר שבבעלותכם, הם רבים.
חשבו על כמה זמן, כסף ומאמץ אנו משקיעים בטיפוח ורכישת הדירה וחפציה.
עכשיו חשבו כמה יעלה לרכוש את הכל מחדש?
דברים אלו עלולים לגרום למשפחה להישאר ללא קורת גג וחסרת כל.
אתם ודירתכם חשופים לסיכונים אדירים ואנו נוכל להגיע עליכם בפני:
■ נזקי אש כפגיעת ברק, התפוצצות או התלקחות
■ פריצה או גניבה שמשמעותן אובדן של חפצי ערך, כסף מזומן, מכשירים חשמליים ורכוש אחר
■ נזקי טבע כגון סערה, סופה, שיטפון או רעידת אדמה המסכנים גם את תכולת הדירה גם את המבנה עצמו
■ תאונות הנובעות ממקורות חיצוניים כהצפה ממקור חיצוני, נפילת כלי טיס, התנגשות כלי רכב, פעולות זדון ועוד
■ נזקים לצד שלישי כאורחים או עוברי אורח
■ תאונות לעובדי משק בית המועסקים אצלכם


ביטוח מבנה

ביטוח המתאים לבעלי נכסים: דירות, בתים משותפים ולבעלי בתים פרטיים.
למי הוא מיועד:
בעלי ומשכירי דירות, שוכרי דירות המחוייבים בכך מכח חוזה השכירות ולוקחי משכנתאות המחוייבים בביטוח המבנה.
במסגרת ביטוח המבנה מוצעת הרחבה לכיסוי ערך הקרקע של הדירה. הרחבה זו מיועדת למבוטחים שהדירה בבעלותם נמצאת בבית משותף.
במקרה של נזק כבד לבית המשותף יתכן מצב לפיו לא יהיו בידי כל הדיירים אמצעים כספיים שיאפשרו שיקום המבנה. במקרה שלא ניתן לשקם את המבנה מסיבות שאינן תלויות במבוטח הכיסוי של ערך הקרקע יאפשר למבוטח לקבל את מלוא שווי השוק של דירתו בתמורה להעברת הבעלות על הקרקע לחברת הביטוח. בדרך זו יוכל המבוטח לרכוש דירה חלופית במקום אחר בישראל ללא תלות באפשרויות המימון של שאר בעלי הדירות

ביטוח תכולה

ביטוח המקנה למבוטח הגנה מפני נזקים שיגרמו לתכולת הדירה.
למי הוא מיועד:
לבעלי דירות, שוכרי דירות ובעלי בתים פרטיים .