ביטוח ועד בית

 

ביטוח ועד בית

​מתגוררים בבית משותף?
הגנו על עצמכם מפני הוצאות של עשרות ומאות אלפי שקלים לדייר, במקרה של נזק לרכוש המשותף.
ביטוח לבניין כנגד שריפה, התמוטטות בניין בעת רעידת אדמה, נזקי אינסטלציה לצנרת המשותפת, כיסוי לצד שלישי במקרה של נזק שארע בבניין (חדר המדרגות, מעלית וכו'), חבות מעבידים למנקים שמועסקים על ידי הבניין והרחבת חבות אישית של חברי הועד כנגד תביעות מצד הדיירים - כל זה בפוליסה אחת.