ביטוח אופניים חשמליים

 

ביטוח אופניים חשמליים

הכיסוי: אחריות כלפי צד שלישי לרוכבים על אופניים חשמליים.
גבולות אחריות: 500.000 ₪ למקרה ולתקופה (אפשרות יחידה).
גיל הרוכב: מגיל 18
פרמיה שנתית: באם גיל הרוכבים 21 שנים ומעלה: 620 ₪, באם גיל הרוכבים 18 ומעלה : 775₪.
השתתפות עצמית: 6000 ₪.

שימו לב יש לבדוק היטב על פי טופס ההצעה את גיל הרוכבים גם אם קיים רוכב אחד שגילו 18-21 הרי שהפרמיה תהא על פי 18+,בהתאם לזה תוספת פרמיה בשיעור 25% תחויב אוטומטית.

נקודות חשובות:
כח מנוע: כיסוי לרכיבה על אופניים שכח המנוע שלהם אינו עולה על 25 קמ"ש( אין כיסוי למשדרגי מהירות).
מטרות הרכיבה: הפוליסה נועדה לרכיבה למטרות פרטיות בלבד (לא כולל שימוש עסקי, שימוש למטרות רווח, ספורט אתגרי ותחרויות).

חובה כי באופניים מותקנים:
-צופר או פעמון
-פנס קדמי, פנס אחורי, מחזיר אור בהתאם לתקנות התעבורה
הרכיבה בדרכים אשר נועדו לכך בהתאם להוראות כל דין.

הכיסוי כולל ביטוח לצד שלישי על ידי רשלנות המבוטח:
3.2.1 היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.
3.2.2 נזק פיזי לרכוש מוחשי של הצד השלישי.