הרצאה על רפורמת נסיעות לחו"ל שנכנסה לתוקף ב 3.9.2017